Север Юг е турски телевизионен сериал

Север Юг – Сюжет:

Семейство Текиноолу живее в квартал в Истанбул. Издържат се от пекарната, която се намира в сградата, в която живеят. Глава на семейството е Сами, който е посветил живота си на пекарната. Той и съпругата му се ожениха твърде рано и така и не успяха да живеят щастлив живот. Сами е агресивен и взискателен съпруг и баща, който не търпи непокорство. Той и съпругата му имат двама сина – Кузей и Гюней, които, както и имената си, означават север и юг, пълната противоположност. Както и самите съпрузи.

Сами е необуздан и властен, а съпругата му има нежен характер и може да търпи своенравието на съпруга си, но общото между тях е, че придават голямо значение на един от синовете си, Гюней. Той е послушен и ученолюбив, с ясни цели в живота и родителите му имат големи надежди за неговия успех. Другият им син Кузей е безотговорен и агресивен, човек, който никой не може да контролира. На пръв поглед съдбата на двамата братя в турския сериал „Север и Юг“ изглежда предрешена, но една нощ променя всичко… Докато се опитва да вземе брат си от местен бар с микробуса на баща си, Гюней блъска човек, който умира. Семейството обвинява другия брат за случилото се и че е провалил бъдещето на брата. И така, подхранван от емоциите и обвиненията на родителите си, Кузей решава да приеме наказанието на брат си, което ще промени както него, така и бъдещето му. Четири години по-късно той излиза от затвора, обременен с чужди грехове и любовта на жена, с която не може да остане…

Ето защо животът на едно семейство в турския сериал „Север и Юг“ се превъща в голямо изпитание не само за тях самите, но и за всички хора, чиято съдба е свързана. Въпросът е дали семейството може да преодолее всичко, да запази тайната и как ще продължи животът занапред.